فرهاد رزاقی

مدیر عامل – سرپرست تیم اجرایی

فارغ التحصیل مهندسی سازه از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ، پس از اتمام دوره تحصیلی خود در پروژه های بزرگ مقیاسی همچون ساخت کارخانه شکرسازی و مدیریت پروژه ساخت مجموعه های مسکونی استغال داشته و در سال ۲۰۱۰ شرکت شخصی خود تاسیس کرده و به عنوان سرپرست تیم اجرایی شرکت راستا طرح و تدبیر مشغول به فعالیت می باشد. این شرکت اکنون بیش از ۸ سال سابقه در طراحى و اجراى ابنیه مسکونى ، ادارى، تجارى دارد.

صادق مقدم

رئیس هیئت مدیره – سرپرست تیم طراحی

فارغ التحصیل مهندسى معمارى از دانشگاه آزاد واحد قزوین ،همزمان با دوره دانشگاهی خود کار در رشته معماری رو آغاز کرده و به عنوان کارآموز طراحی آغاز کرده و در این مدت نرم افزار های مرتبط با معماری رو فراگرفتم، همچنین در زمینه ساخت ماکت بسیار حرفه ای شدم، پس از آن به خاطر اعتمادی که استادم بهم داشت به عنوان طراح حرفه ای و مدیر اجرایی نزد ایشان مشغول به فعالیت شدم.
در سال ۲۰۱۰ شرکت شخصی خود رو تاسیس کرده و به عنوان سرپرست آتلیه در کمپانی راستا طرح و تدبیر فعالیت کردم که این شرکت اکنون بیش از ۸ سال سابقه در طراحى و اجراى ابنیه مسکونى ، ادارى، تجارى دارد و شرکت در مسابقات معمارى معتبر رو همواره در دستور کار خود قرار داده است

تیم طراحی:

سرپرست تیم طراحی: صادق مقدم

مسئول آتلیه طراحی: لیلیا میناسی

طراح معمار: سابین هوشی

طراح معمار: فاطمه صادقی

طراح معمار: نیکی پاشایی

طراح معمار: سیاوش عسکری

 

تیم اجرایی:

سرپرست تیم اجرایی: فرهاد رزاقی

مدیریت پروژه: سپیده مهدوی

سرپرست کارگاه: ژابینز حسین زاده

سرپرست کارگاه: کسری بیگلری

 

تیم تاسیسات:

سرپرست تیم تاسیسات: فرشاد رزاقی

 

بازاریابی و فروش:

سرپرست تیم بازاریابی: علی دادوران

مشاور ارشد بازاریابی: پریا کریمی

 

روابط بین الملل:

مدیر روابط بین الملل: دل آرا تاجی