چند مطلب در ارتباط با شرکت راستا بود که لازم دونستم اینجا مطرح کنم: اول اینکه تعدد تیم اجرایی این مجموعه بود که باعث سرعت بخشیدن به پروژه های در دست این مجموعه میشه ، دوم اینکه نظارت همه جانبه و ظرافت دید مهندسین اجرایی این شرکت مثال زدنی هستش سوما اینکه الان ۴ سال هستش که از اجرای پروژه بنده گذشته ولی در هر زمان که در این رابطه به مشکلی برخورد میکنم مهندسین راستا با فراق بال پاسخگوی من هستند و این خیلی برای من ارزشمند هستش.