برای من به عنوان یک خانم خانه دار که از کارهای ساختمانی هیچ سررشته ای نداشتم تجربه کارکردن با شرکت راستا خیلی خوب بود چرا که من در روزهای اول تنها تمام نیازهای خود را به مهندسین این شرکت طی جلساتی توضیح دادم و ایشان طرح هایی رو برای من فراهم کردند که با چند دفعه تغییرات کوچک به نتیجه دلخواهم رسیدم و در کل مراحل اجرایی بنا به شرایط جا به جا شدن نتونستم به کار سر بزنم و مهندسین راستا از تمامی مراحل پروژه عکس و فیلم تهیه و برای من ارسال می کردند تا اینکه پروژه به اتمام رسید و بدون کوچکترین مشکلی تونستم اسباب کشی کنم. خواستم از طریق این نوشته از بچه های راستا تشکر کنم