مجموعه راستا مفتخر است طی ۱۰ فعالیت خود همواره در کنار کارفرمایان محترم بوده و هیچگاه ایشان را رها نخواهد کرد حتی پس از اتمام ۲ ساله زمان گارانتی.

کلیه پروژه های اجرا شده توسط این شرکت دارای ۲ سال گارانتی و ۵ سال خدمات پس از اجرا خواهد بود.