راه اندازی و سرمایه گذاری بر روی پروژه پیش رو در صنعت معماری با نام رستارک که انقلابی است در این صنعت

مجموعه رستارک متشکل از تعدادی متخصصین معماری با همکاری جمعی از متخصصین نرم افزار و شبکه می باشند که فعالیت خود را از سال ۹۵ شمسی آغاز کرده و ابتدا تمرکز خود را روی اطلاع رسانی مسابقات معماری به صورت جامع و تخصصی گذاشتیم و در این مدت توانستیم معماران و متخصصین زیادی را جذب مجموعه خود نماییم و در این عرصه اولین مجموعه تخصصی این رشته نام گرفتیم و به شهرت زیادی دست پیدا کردیم ، در این حین بنا به نا عدالتی های موجود در بازار کار معماری ما بر آن شدیم تا به فکر حل این مشکل برآییم ، که ایده اولیه یک پلت فرم با محتوای  برونسپاری جمعی  به نظرمان رسید و دو سال تلاش کردیم و از متخصصین نرم افزار و شبکه خود بهره بردیم و با مشورت با احالی صاحب نظر و به نام معماری به سرعت ایده اولیه خود را به پختگی لازم جهت ارائه عمومی رساندیم و در نهایت در سال ۹۷ شمسی از این پلت فرم رونمایی کردیم تا از این طریق بتوانیم بخشی از معضلات کسب و کار جامعه معماری را برطرف نماییم و امروز به کمک خیل عظیم طراحان خوش فکری که به عضویت در این مجموعه درآمده اند قدم در مسیر سامان دادن و بهبود بخشیدن به پروژه های معماری ، ساز و کارهای بی فکر گذشته در معماری که به علت عدم اعتماد جامعه کارفرمایی به جامعه معماری و بلعکس به وجود آمده بود برداریم.