آمفی تئاتر
آمفی تئاتر روباز خانه هنرمندان

آمفی تئاتر روباز خانه هنرمندان

برای طراحی، موضوعی مطرح شد که از نظر طراح چالش جذابی به حساب می آمد و آن قرار گرفتن یک آمفی تئاتر روی پشت بام یک مجموعه هنری بود ،موضوعات مختلفی در طراحی می بایست مد نظر قرار می گرفت مانند سبک بودن این سازه به دلیل اینکه این سازه می بایست روی سازه قدیمی یک ساختمان قدیمی بنا میشد و همین موضوع سبب شد که برای این سازه از سازه چوبی استفاده شود و به این علت که در وسط این فضا نمی شد ازستون استفاده کرد بنابراین نحوه طاق بندی کار به شکل شاخه های به هم تنیده درخت طراحی شد که فرم خرپائی هر شاخه و مهار این شاخه ها توسط کابل مد نظر قرار گرفت .
برای پوشش روی این سقف هم از صفحاتی استفاده شد که با ارتفاع های متفاوت به صورت شیطنت امیزی بالای این شاخه ها قرار گرفت که بازی نور و سایه ایجاد شده در زیر این پوشش یاد آور جنگل ها با پوشش درختی نسبتا پر بود.

  • دسته بندی : تجاری
  • تاریخ : دی 15, 1397