مجله من

بایگانی :

با اعضای تیم ما آشنا شوید

فرهاد رزاقی مدیر عامل - سرپرست تیم اجرایی فارغ التحصیل مهندسی سازه از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ، پس از اتمام دوره تحصیلی خود در پروژه های بزرگ مقیاسی...

ادامه خواندن